به تجارت شیمیایی خوش آمدید

فلوئورید پلیمر (Fluoride- polymer-bound)

شرکت تولید کننده:
مرک
شماره CAS:
9865-89-12-0
درصد خلوص:
99
قیمت:
تماس بگیرید