به تجارت شیمیایی خوش آمدید

آمینو اسید چیست؟

کلمه آمینو اسید کوتاه شده عبارت آلفا-آمینو کربوکسیلیک اسید است. آمینو اسیدها مولکول­هایی آلی هستند که از یک گروه آمینو (-NH2)، کربوکسیل (-COOH­) و یک زنجیره آلی R ساخته شده­ اند. ترکیب این زنجیره آلی در هر یک از آمینواسیدها کاملا یکتاست. هر مولکول شامل یک کربن مرکزی است که آلفا-کربن نامیده می شود و گروه های کربوکسیل و آمینو به آن متصل اند. دو پیوند دیگر کربن که آزاد مانده است، با هیدروژن و زنجیره R پیوند می­ دهد. آمینواسیدها با توجه به ترکیب شیمیایی خاص گروه R از یکدیگر متمایز می شوند. فرمول کلی آمینواسیدها به صورت زیر نمایش داده می شود.

اسیدهای آمینه واحدهای سازنده پروتئین هستند. در حدود 20 درصد بدن انسان را پروتئین ها تشکیل دادند که تقریبا در تمامی فرآیندهای بیولوژیکی بدن نقش دارند. به عبارتی دیگر، آمینواسیدها نقش کلیدی در بدن ایفا می کنند و از اهمیت بالایی برخوردارند. آمینواسیدها در سلول ها، عضلات، پوست، استخوان و بافت های بدن وجود دارد و بخش زیادی از آن ها را شامل می شود. آمینواسیدها بر اساس اینکه در بدن به طور طبیعی بتوانند تولید شوند یا نه در دو گروه آمینو اسیدهای ضروری و غیر ضروری قرار می گیرند. آمینواسیدهای ضروری، آمینو اسیدهایی هستند که برای رفع نیاز بدن باید از طریق مصرف منابع غذایی متعدد به مقدار لازم به بدن برسند. این گروه از آمینو اسیدها در مواد غذایی لبنی و گوشت و تخم مرغ و غلات یافت می شوند. گروه دیگر که آمینواسیدهای غیر ضروری نام دارند، بدن توانایی تولید آن ها را داشته و تنها در صورت بیماری این نوع آمینواسید تولید نمی شود. آمینواسیدهای ایزولوسین، لوسین، لیزین، متیونین، فنیل آلانین، ترئونین، تریپتوفان و والین، 8 آمینواسید ضروری بدن هستند.

انواع آمینو اسید

آمینواسیدهای استاندارد بر حسب قطبیت و بار گروه R به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند.

گروه اول آمینواسیدهای ناقطبی: این گروه از آمینو اسیدها به دلیل عدم وجود گروه های باردار و یا قطبی در گروه R، باعث آبگریز شدن آمینواسید می شود. آلانین، گلیسین، والین، لوسین و ایزولوسین، آمینواسیدهای آبگریزی هستند که دارای گروه متیل هستند و میزان آبگریزی از آلانین به ایزولوسین به دلیل افزایش تعداد گروه های متیل افزایش می یابد.

گروه دوم آمینواسیدهای قطبی بدون بار: آمینواسیدهای سرین، سیستئین، ترئونین، تیروزین، آسپارژین و گلوتامین در این گروه قرار می گیرند.  وجود گروه عاملی الکل در مولکول سرین و ترئونین باعث ایجاد پیوند هیدروژنی با مولکول های آب شده و به راحتی در آب حل می شوند. به زنجیره حلقوی در تیروزین، عامل هیدروکسیل متصل است که قطبیت آن را افزایش می دهد.

گروه سوم آمینواسیدهای قطبی با بار منفی: گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسید در این گروه جای دارند. حضور عامل کربوکسیل در زنجیره کناری این نوع آمینواسیدها باعث قطبیت این مولکول شده و به راحتی با از دست دادن H+، کربوکسیل با بار منفی ایجاد می شود.

گروه چهارم آمینواسیدهای قطبی با بار مثبت: زنجیره کناری آمینواسیدهای لیزین، آرژنین و هیستیدین دارای گروه آمین هستند که در pH خنثی بار مثبت دارند. لیزین یک عامل آمین، آرژنین یک عامل گوآنیدیوم و هیستیدین یک گروه ایمیدازول دارد. حضور این گروه ها باعث افزایش بار مثبت در زنجیره پروتئینی شده و مولکول خاصیت قلیایی از خود نشان خواهد داد.

 

aminoacidos 01 300x229 - آمینو اسید چیست؟

 

 

کاربردهای آمینواسید

  1. صنعت غذا

آمینواسیدها به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر به عنوان تقویت کننده طعم ماده غذایی به کار می رود. گلیسین و آلانین دو آمینو اسیدی هستند که باعث تقویت طعم و مزه می شوند. تریپتوفان و هیستیدین در ترکیب با یکدیگر، می توانند به عنوان یک آنتی اکسیدان برای حفظ پودر شیر عمل کنند. سیستئین نیز آنتی اکسیدانی است که برای حفاظت از آبمیوه ها مناسب است. برخی آمینواسیدها مانند لیزین، متیونین، ترئونین و تریپتوفان در پروتئین­ های گیاهی به صورت کم و محدود وجود دارد. افزودن این آمینواسیدها به ماده غذایی باعث بهبود ارزش غذایی و طعم آن می شود.

  1. صنعت داروسازی

آمینواسیدها می توانند به عنوان دارو مصرف شوند. به طور مثال آمینواسیدهای ضروری برای درمان بیماران پس از عمل به کار می روند.

  1. صنعت شیمیایی

آمینواسیدها مواد اولیه برای تولید ترکیبات مختلفی به شمار می روند. گلیسین به عنوان پیش ماده برای سنتز گلیفوسات و ترئونین برای ساخت ازترئونام، استفاده می شود. همچنین برای تهیه چرم از پلی متیل گلوتامات استفاده می شود. برای ساخت مواد آرایشی و بهداشتی نیز به آمینو اسید نیاز است.

 

 

 

 


منابع :https://tamadkala.com