به تجارت شیمیایی خوش آمدید

فایل حاضر، فایل سوالات هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو به همراه کلید سوالات است که در سال 1396 برگزار گردید

 

file - سوالات هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو file - سوالات هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو