به تجارت شیمیایی خوش آمدید

تجارت شیمیایی

محصولات برتر تامیین کننده

لیست کامل محصولات

ALUMINUM PHENOXIDE

آلومینیوم فینوکسید

دسته
فاقد دسته
15086-27-8
94
formamide

فرمامید

دسته
فاقد دسته
75-12-7
108
Zolmitriptan

زولتریبراتان

دسته
فاقد دسته
139264-17-8
78
Acetylasetone

استیل آستون

دسته
فاقد دسته
123-54-6
85
ACID RED 87

اسید قرمز ۸۷

دسته
فاقد دسته
548-26-5
94
polysulfun

پلی سولفون

دسته
فاقد دسته
25135-51-7
104
KOH

هیدروکسید پتاسیم

دسته
فاقد دسته
1310-58-3
85
HCL

اسید کلریدریک

دسته
فاقد دسته
7647-01-0
75
NITRIC ACID

اسید نیتریک

دسته
فاقد دسته
7697-37-2
96
ETHANOL

اتانول

دسته
فاقد دسته
64-17-5
92
COCL

کلرید کبالت

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
95
ACETATE CU

استات مس

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
89
ACETON

استون

دسته
فاقد دسته
[۶۷-۶۴-۱]
80
OXID IRON

اکسید آهن

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
87
cacl

کلسیم کلرید

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
90
BASIC VIOLET13

بنفش پایه ۱۳

دسته
فاقد دسته
81-48-1
85
BANZOEEK ACID

بنزوئیک اسید

دسته
فاقد دسته
65-85-0
111
CU2SO4

سولفات مس

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
123
FESO4

سولفات آهن

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
95