به تجارت شیمیایی خوش آمدید

تجارت شیمیایی

محصولات برتر تامیین کننده

لیست کامل محصولات

ALUMINUM PHENOXIDE

آلومینیوم فینوکسید

دسته
فاقد دسته
15086-27-8
74
formamide

فرمامید

دسته
فاقد دسته
75-12-7
74
Zolmitriptan

زولتریبراتان

دسته
فاقد دسته
139264-17-8
62
Acetylasetone

استیل آستون

دسته
فاقد دسته
123-54-6
64
ACID RED 87

اسید قرمز ۸۷

دسته
فاقد دسته
548-26-5
68
polysulfun

پلی سولفون

دسته
فاقد دسته
25135-51-7
84
KOH

هیدروکسید پتاسیم

دسته
فاقد دسته
1310-58-3
64
HCL

اسید کلریدریک

دسته
فاقد دسته
7647-01-0
61
NITRIC ACID

اسید نیتریک

دسته
فاقد دسته
7697-37-2
83
ETHANOL

اتانول

دسته
فاقد دسته
64-17-5
74
COCL

کلرید کبالت

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
77
ACETATE CU

استات مس

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
70
ACETON

استون

دسته
فاقد دسته
[۶۷-۶۴-۱]
57
OXID IRON

اکسید آهن

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
71
cacl

کلسیم کلرید

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
67
BASIC VIOLET13

بنفش پایه ۱۳

دسته
فاقد دسته
81-48-1
74
BANZOEEK ACID

بنزوئیک اسید

دسته
فاقد دسته
65-85-0
89
CU2SO4

سولفات مس

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
95
FESO4

سولفات آهن

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
77