به تجارت شیمیایی خوش آمدید

تجارت شیمیایی

محصولات برتر تامیین کننده

لیست کامل محصولات

ALUMINUM PHENOXIDE

آلومینیوم فینوکسید

دسته
فاقد دسته
15086-27-8
113
formamide

فرمامید

دسته
فاقد دسته
75-12-7
148
Zolmitriptan

زولتریبراتان

دسته
فاقد دسته
139264-17-8
102
Acetylasetone

استیل آستون

دسته
فاقد دسته
123-54-6
104
ACID RED 87

اسید قرمز ۸۷

دسته
فاقد دسته
548-26-5
120
polysulfun

پلی سولفون

دسته
فاقد دسته
25135-51-7
134
KOH

هیدروکسید پتاسیم

دسته
فاقد دسته
1310-58-3
121
HCL

اسید کلریدریک

دسته
فاقد دسته
7647-01-0
95
NITRIC ACID

اسید نیتریک

دسته
فاقد دسته
7697-37-2
120
ETHANOL

اتانول

دسته
فاقد دسته
64-17-5
135
COCL

کلرید کبالت

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
134
ACETATE CU

استات مس

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
130
ACETON

استون

دسته
فاقد دسته
[۶۷-۶۴-۱]
107
OXID IRON

اکسید آهن

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
121
cacl

کلسیم کلرید

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
122
BASIC VIOLET13

بنفش پایه ۱۳

دسته
فاقد دسته
81-48-1
106
BANZOEEK ACID

بنزوئیک اسید

دسته
فاقد دسته
65-85-0
144
CU2SO4

سولفات مس

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
170
FESO4

سولفات آهن

دسته
فاقد دسته
فاقد کد
120