به تجارت شیمیایی خوش آمدید

تامین کننده

Chevron Phillips Chemical


تلفن تماس:
۰۰۱۸۳۲۸۱۳۴۱۰۰
ایمیل:
info@cpchem.com
.jpg - دیسیان دی آمید