به تجارت شیمیایی خوش آمدید

داپسون دی۸ ( Dapsone-D8)

شرکت تولید کننده:
edotek
شماره CAS:
557794-38-4
درصد خلوص:
98
قیمت:
تماس بگیرید

تامین کننده

edotek


تلفن تماس:
۰۰۴۴۰۱۸۶۹۳۴۵۳۸۶
ایمیل:
info@edotek.co.uk
.jpg - داپسون  دی8