به تجارت شیمیایی خوش آمدید

است آلدهید (ACETALDEHYDE-D4)

شرکت تولید کننده:
edotek
شماره CAS:
1632-89-9
درصد خلوص:
99
قیمت:
تماس بگیرید

تامین کننده

edotek


تلفن تماس:
۰۰۴۴۰۱۸۶۹۳۴۵۳۸۶
ایمیل:
info@edotek.co.uk
.jpg - است آلدهید