به تجارت شیمیایی خوش آمدید

چربی سیکلوهاکسیل (tallow cyclohexyl)

شرکت تولید کننده:
matthey
شماره CAS:
109-86-4
درصد خلوص:
98
قیمت:
تماس بگیرید