به تجارت شیمیایی خوش آمدید

آمید، از اسیدهای چرب کاکو و دی اتیلنتریامین ( Amides from coco fatty acids and diethylenetriamine )

شرکت تولید کننده:
Amides from coco fatty acids and diethylenetriamine
شماره CAS:
7699-45-8
درصد خلوص:
97
قیمت:
تماس بگیرید