به تجارت شیمیایی خوش آمدید

اسید سلنیک (Selenic acid)

اسید سلنیک
شرکت تولید کننده:
SIGMA ALDRICH
شماره CAS:
7783-08-6
جرم:
144.97
فرمول شیمیایی:
H2O4Se
قیمت:
تماس بگیرید

تامین کننده

.jpg - اسید سلنیک