به تجارت شیمیایی خوش آمدید

۲-۵-دیابروم تترفاتالیک اسید ( 2-5-Dibromo terephthalic acid)

شرکت تولید کننده:
thgeyer-lab
شماره CAS:
13731-82-3
درصد خلوص:
97
قیمت:
تماس بگیرید

تامین کننده

thgeyer-lab


تلفن تماس:
۰۰۴۹۷۱۵۹۱۶۳۷
ایمیل:
info@thgeyer-lab.com
.jpg - 2-5-دیابروم تترفاتالیک اسید