به تجارت شیمیایی خوش آمدید

۵-کلرو-۲-۴-دی متیوکسانیلین ( 5-Chloro-2-4-dimethoxyaniline )

شرکت تولید کننده:
thgeyer-lab
شماره CAS:
69409-98-9
درصد خلوص:
99
قیمت:
تماس بگیرید

تامین کننده

thgeyer-lab


تلفن تماس:
۰۰۴۹۷۱۵۹۱۶۳۷
ایمیل:
info@thgeyer-lab.com
.jpg - 5-کلرو-2-4-دی متیوکسانیلین