به تجارت شیمیایی خوش آمدید

۲-کلرو-۵-آمینوفنول (2-Chloro-5-aminophenol)

شرکت تولید کننده:
thgeyer-lab
شماره CAS:
99825-36-6
درصد خلوص:
98
قیمت:
تماس بگیرید

تامین کننده

thgeyer-lab


تلفن تماس:
۰۰۴۹۷۱۵۹۱۶۳۷
ایمیل:
info@thgeyer-lab.com
.jpg - 2-کلرو-5-آمینوفنول