به تجارت شیمیایی خوش آمدید

کلرید ۳-کلروفیل-۲-فلوئورنوازیل (3-CHLORO-2-FLUOROBENZOYL CHLORIDE)

شرکت تولید کننده:
thgeyer-lab
شماره CAS:
85345-76-2
درصد خلوص:
99
قیمت:
تماس بگیرید

تامین کننده

thgeyer-lab


تلفن تماس:
۰۰۴۹۷۱۵۹۱۶۳۷
ایمیل:
info@thgeyer-lab.com
.jpg - کلرید 3-کلروفیل-2-فلوئورنوازیل