به تجارت شیمیایی خوش آمدید

سدیم دودسیل سولفات (Sodium dodecyl sulfate)

شرکت تولید کننده:
yasgene
شماره CAS:
151-21-3
درصد خلوص:
98
قیمت:
تماس بگیرید