به تجارت شیمیایی خوش آمدید

کندرییتین لیزا (Chondroitin Lyase)

شرکت تولید کننده:
yasgene
شماره CAS:
9024-13-9
درصد خلوص:
99
قیمت:
تماس بگیرید

تامین کننده

یاس ژن کوثر


تلفن تماس:
۰۳۱۳۱۳۱۳۵۸۵
۰۳۱۳۲۶۸۸۵۳۱
فکس:
۰۳۱۳۲۶۴۴۰۵۹
ایمیل:
mh.ceo@hotmail.com
.jpg - کندرییتین لیزا