به تجارت شیمیایی خوش آمدید

سه فلوئورو استامید (trifluoroacetamide)

شرکت تولید کننده:
yasgene
شماره CAS:
25561-30-2
درصد خلوص:
98
قیمت:
تماس بگیرید

تامین کننده

یاس ژن کوثر


تلفن تماس:
۰۳۱۳۱۳۱۳۵۸۵
۰۳۱۳۲۶۸۸۵۳۱
فکس:
۰۳۱۳۲۶۴۴۰۵۹
ایمیل:
mh.ceo@hotmail.com
.jpg - سه فلوئورو استامید